Jeg har brug for jobmæssig afklaring

Det kan være hårdt at stå udenfor arbejdsmarkedet og finde ”hoved og hale” i de forventninger, der stilles til dig. Det kan være svært at finde ”den røde tråd” og få et overblik over de forskellige trin mod en afklaring rent job- eller uddannelsesmæssigt.

Hvad vil det sige at blive jobmæssig afklaret?

Det at blive jobmæssigt afklaret er en proces, hvor du som borger udenfor arbejdsmarkedet samarbejder med dit lokale jobcenter og muligvis andre samarbejdspartnere omkring din jobmæssige situation og fremtid. 

Jobcentrene blev etableret tilbage i 2007, men på trods af mange justeringer og bestræbelser på at imødekomme den enkelte borger på en ordentlig og tryg måde, oplever mange borgere store frustrationer. Frustrationer som bunder i manglende gensidig forståelse mellem system og borger. Løbende sker der mange ændringer og nye krav til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Derfor kan det som borger være svært at følge med udviklingen og forstå reglerne på området.

Jobcentrenes primære opgave består i at hjælpe borgere på overførselsindkomst videre i enten beskæftigelse, uddannelse og/eller være til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover har jobcentrene også en opgave i forhold til de lokale virksomheder, hvor de tilbyder deres hjælp i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, uddannelse og opkvalificering samt forebyggelse og fastholdelse af syge medarbejdere. Det er jobcentrene som skal tilrettelægge en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers jobmæssige situation.

jobmaessig afklaring - mentorstøtte

Vi tilbyder mentorstøtte til borgere, som har brug for jobmæssig afklaring

Mentor2u har mange års erfaringer med at hjælpe borgere til en øget forståelse for de krav der stilles fra jobcentret, og ligeledes med at hjælpe borgere til en så hurtig vej frem mod en jobmæssig afklaring som muligt. Det har medvirket til at vores mentorer har fået et stort kendskab til Skive Kommunes jobcenter samt medarbejdere. Vi har desuden et godt og brugbart kendskab til mange af de lokale virksomheder og kan komme med kreative løsninger i forhold til etablering af en afklarende praktik.

Størstedelen af vores arbejdsopgaver er mentorforløb som er etableret og bestilt af kommunens sagsbehandlere. Som noget nyt tilbyder vi nu også private mentorforløb. Det vil sige, at du som privat person nu kan få støtte og vejledning til din jobmæssige afklaring.
 

Vores mentorstøtte er bred og favner mange forskellige opgaver. Mentorstøtten er individuel og vil altid tage udgangspunkt i dine ønsker og behov.  Mentorstøtten kan bestå af støtte til at få sat ord på dine ønsker, behov og forventninger i forbindelse med et praktikforløb hos en virksomhed, men kan også bestå af støtte i forbindelse med opfølgningsmøder med din sagsbehandler, jobkonsulent og/eller arbejdsplads. I dit møde med det kommunale system er din mentor parat til at ledsage dig. Oplever du udfordringer i forhold til dit forsørgelsesgrundlag kan en mentor fra Mentor2u også hjælpe med at rette henvendelse til myndighederne, så du kan få klarhed over din økonomiske situation og de begrundelser den hviler på. Mentorstøtten kan også bestå af at hjælpe dig med at skrive en aktuel jobansøgning eller en beskrivelse af din nuværende situation, som tager udgangspunkt i dine fysiske, sociale eller psykiske vanskeligheder, som kan nedsætte din livskvalitet og påvirke dine evner på arbejdsmarkedet.

Har jeg brug for en mentor?

Er du i tvivl om, om du har brug for en mentor? Så kan vi hjælpe dig med at afklare dette
Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.