Mentorstøtte til private

Vi hjælper gerne privatpersoner med at få en bredere afklaring af egne ressourcer og udfordringer.

Vi har de faglige kompetencer, samt et bredt kendskab til udredning og behandlingssystemerne – specielt indenfor psykiatri og misbrug.

Kommunal mentorstøtte

Vi hjælper gerne med en bredere afklaring af den enkelte borgers ressourcer og udfordringer.

Vi har de faglige kompetencer til at afklare en lang række problematikker, samt et bredt kendskab til udredning og behandlingssystemerne.

Mentorordning med modne, erfarne og selvstændige mentorer

Mentor2u er en privat virksomhed etableret i 2014 centralt beliggende i Skive, Region Midtjylland, og i kort afstand til nabokommunerne Thisted, Morsø, Struer, Holstebro, Herning, Viborg og Vesthimmerland. 
Virksomheden består af modne, erfarne og selvstændige mentorer, hvis formål og ønske er at hjælpe mennesker med at finde veje til en anderledes og bedret livssituation. Mentorkorpset er bredt sammensat af fagpersoner indenfor det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt. Vi får løbende supervision fra psykologer og har et bredt og indgående kendskab til diagnosticering og behandling i Regionspsykiatrien og indenfor misbrugsbehandling.

Vi har ligeledes et godt og tæt samarbejde med de praktiserende læger, og de kommunale sagsbehandlere. Vi tilbyder vores støtte til såvel private personer som til borgere, tilknyttet støtte i det offentlige system. 

Det er en grundsten i Mentor2u, at vi ikke nøjes med at italesætte hvad for den enkelte borger kunne være en god idé. Vi kaster os gerne ind i det praktiske, og oftest skabes der derved en konstruktiv relation, der giver os viden om den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker for fremtiden.
Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at italesætte og beskrive hvori vi ser/oplever udfordringer for den enkelte, og tilbyder vores energi og faglig viden og erfaring, så der kan opstå muligheder for udvikling. Vi handler mens vi taler, og dette er vi stolte af. Vi har et bredt kendskab til diagnosticering af såvel psykiatriske som misbrugsproblematikker/diagnoser og et bredt kendskab til både regionale og lokale behandlingstilbud. Den første tid anvendes på en egentlig afklaring, og hertil trækkes der bredt på teamets tværfaglige kompetencer. Vores team er bredt sammensat af sundhedsfagligt og pædagogisk personale, og den enkelte borger kobles altid sammen med en primær mentor. 

Vi fordrer udvikling/bevægelse, og såfremt dette ikke i et fællesskab kan lykkedes, så kan et mentorforløb afbrydes, da indsatsen skal give mening for begge parter.

Vi er klar til at hjælpe dig

Er du i tvivl om, om du har brug for en mentor? Så kan vi hjælpe dig med at afklare dette
Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.