Mentorstøtte med ekspertise inden for flere fagområder

Velkommen hos Mentor2U

Vi har stolt leveret støtte til borgere med forskellige udfordringer og problemstillinger siden 2014. Vi er et unikt tværfagligt team med ekspertise inden for forskellige fagområder. Gennem vores erfaring fra utallige mentorforløb siden 2014, kan vi tilbyde en unik støtte til mennesker, der har brug for forståelse, anerkendelse og udvikling, både fysisk og psykisk.

Teamet omkring Mentor2U

Vi arbejder altid som et team og søger dagligt faglig og erfaringsmæssig sparring med hinanden. Vi har løbende sparring og supervision ved neuropsykolog samt en lægefaglig konsulent for at sikre den bedst mulige støtte. Derfor har vi også et bredt og indgående kendskab til diagnosticering og behandling i regionspsykiatrien og indenfor misbrugsbehandling – ligeledes har vi et godt og tæt samarbejde med de praktiserende læger og de kommunale sagsbehandlere.

Sygeplejersker

Social og sundhedsassistenter

Tidl. ambulancereddere

Tidl. politibetjente

Pædagogisk personale

kaster mentor2u gerne ind i det praktisk

Ikke kun snak

Det er en grundsten i Mentor2U, at vi ikke nøjes med at italesætte, hvad for den enkelte borger kunne være en god idé. Vi kaster os gerne ind i det praktiske, og oftest skabes der derved en konstruktiv relation, der giver os viden om den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker for fremtiden.
Målrettet udvikling

Målrettet udvikling

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at italesætte og beskrive, hvori vi ser/oplever udfordringer for den enkelte, og deraf tilbyde vores energi, faglige viden og erfaring, så der kan opstå muligheder for udvikling. Vi handler mens vi taler, og dette er vi stolte af.
Den første tid anvendes på en egentlig afklaring, og hertil trækkes der bredt på teamets tværfaglige kompetencer.

mentor2u er specialiseret i at støtte mennesker med komplekse udfordringer

Identificering

Vi er specialiseret i at støtte mennesker med komplekse udfordringer og hjælper dem med at finde deres udviklingsmuligheder. Vi har en bred viden om behandlingsmuligheder inden for psykiatri, misbrugsbehandling og kommunale tilbud. Vi har også stor erfaring med det lokale og regionale erhvervsliv samt uddannelsesinstitutioner.
Mentor2u tilpasser løbende støtten i forhold til den enkeltes behov

Det skal give mening

Vores forløb er dynamiske og vi tilpasser løbende støtten i forhold til den enkeltes behov. Vi arbejder helhedsorienteret og mener, at hvert menneske er unikt, hvorfor støtten altid tilpasses den enkelte og derved bliver meningsfuld.

Mentor2u støtter vedkommendes tro på selvstændig mestring på en understøttende måde

Med dig i centrum

Vi vægter kommunikation og ser os selv som handlings- og helhedsorienterede og planlægger at udføre opgaverne sammen med borgerne i centrum. Når borgeren har tillid til os, støtter vi vedkommendes tro på selvstændig mestring på en understøttende måde, så der opstår håb og tro for fremtiden.

Vi har stor erfaring

med at dokumentere vores praksis og har siden start skrevet mange funktionsbeskrivelser til brug i kommunale forvaltninger.

Mange privatpersoner har også henvendt sig til os, for blandt andet at få hjælp til at formulere skriftlige henvendelser til f.eks. deres praktiserende læge, skolevæsenet, PPR og regionspsykiatrien.

Vi samarbejder

med sagsbehandlere i kommunale afdelinger, unge og deres lærere/studievejledere på ungdomsuddannelserne, samt personaleansvarlige i private virksomheder og fagforeninger.

Vi tilbyder også støtte til privatpersoner

der oplever tab af arbejdsevne, mistrivsel på jobbet, skilsmisse, økonomiske udfordringer, dødsfald og tab af livsglæde samt sundhedsproblematikker.

Hvis du går alene med tunge bekymringer for en person, du holder af, kan vi også hjælpe dig med at se nye udviklingsmuligheder.

Myndighed

Vi er dit sikkerhedsnet

Privat

Vi giver den opbakning du har brug for

Virksomhed

Vi samler dig eller din ansatte op igen!

Eksperter på mange fagområder

Klik på én af boksene og læs mere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skole

Vi kan beskytte og guide dig!

Supervision

Vi rådgiver og hjælper dig!

Forældre

Vi kan hjælpe jer!

Brug for en uforpligtende kop kaffe?

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig med dit behov