Mentorordning med de rette faglige kompetencer

Værdier og visioner

Det som kendetegner Mentor2U er, at vi fordrer udvikling og støtten skal give mening. Vi foretager ikke unødvendige dokumentation og nøjes aldrig med blot at italesætte hvad der for den enkelte vil være en god ide. Vi er handlingsorienterede og arbejder altid med ”opsmøgede ærmer”. Vi hjælper med at få en bredere afklaring af ressourcer og problemstillinger. Vi har de faglige kompetencer og et bredt kendskab til udredning og behandlingssystemerne – specielt indenfor psykiatri og misbrug, her i blandt:

  • Faglig viden og mange års erfaring med misbrugsområdet, den tilhørende lovgivning, motiverende samtaler og indgående kendskab og samarbejde med diverse forsorgs- og behandlingsinstitutioner. Vi har flere års erfaring med behandlingsprincipper og behandlingsmetoder samt kendskab til den nyeste faglige viden på området.
  • Misbrugsrådgivning til den enkelte borger samt borgernes pårørende.
  • Sundhedsfaglig viden om følgevirkninger af et misbrug – fysiske som psykisk, samt bred viden om den medicin, der aktuelt anvendes indenfor området.


Hvad kan Mentor2U tilbyde?

  • Social mentor
  • Pårørende samtaler
  • Afklaring af ressourcer
  • Private forløb
  • Generel vejledning/supervision
  • Undervisning indenfor psykiatri og misbrug