Familieafdeling

En af de største udfordringer i det danske samfund er, at nogle familier oplever vanskeligheder og mistrivsel i deres dagligdag. 
Dette kan skyldes forskellige faktorer såsom økonomiske udfordringer, arbejdsløshed, manglende uddannelse, sociale problemer, psykisk sygdom eller misbrug. Disse faktorer kan skabe en belastende atmosfære i familier, der kan påvirke både forældre og børn negativt.

Når familier og børn mistrives, kan det have alvorlige konsekvenser for både individet og samfundet som helhed. Børn, der
oplever mistrivsel i deres familier, kan have øget risiko for dårlig mental og fysisk sundhed, ingen eller lavere uddannelsesniveau, vanskeligheder med at etablere positive relationer og en øget tendens til at udvikle afhængighed eller kriminalitet senere i livet.

Hvis familier og børn ikke får den rigtige hjælp og støtte, kan det bidrage til en ond spiral af mistrivsel. Samtidig har manglende hjælp og støtte til disse familier og børn også store konsekvenser for samfundet. Økonomisk set kan der være betydelige omkostninger forbundet med langvarig mistrivsel, herunder udgifter til sundhedspleje, specialundervisning, misbrugsbehandling, social støtte og retssystemet. Derudover kan disse familier og børn have behov for endnu mere støtte på lang sigt, hvis problemerne ikke bliver håndteret rettidigt.

Derfor er det afgørende, at der er tilgængelig og effektiv hjælp til familier og børn, der mistrives. Dette kan omfatte social støtte, rådgivning, bostøtte, efterværn, mentalt helbredstilbud, opkvalificering og uddannelsesmuligheder for forældre samt tidlig indsats i forhold til at opspore og hjælpe familier i risici. Ved at prioritere og investere i disse områder kan det danske samfund bidrage til at forbedre trivslen for familier og børn og dermed forebygge potentielle negative konsekvenser både på individ- og samfundsniveau.

Hos Mentor2u er et af vores primære mål derfor at tilbyde den bedst mulige mentorstøtte til familieafdelingen og familierådgivningen i forskellige kommuner og myndigheder.

Vores mentorstøtte er skræddersyet til at imødekomme de individuelle behov hos familier og deres børn. Vi forstår, at hvert medlem af familien kan have sine unikke udfordringer, og vores erfarne mentorer arbejder tæt sammen med familierne for at opnå positive og varige forandringer.

Gennem vores mentorprogram tilbyder vi støtte til forskellige aspekter inden for familiedynamik, som f.eks. forældrerollen, kommunikation, konfliktløsning og generel trivsel. Vi mener, at ved at fokusere på disse områder kan vi bidrage til at skabe harmoniske og sunde familierelationer.

Vi tilbyder desuden mentorstøtte uden for normale åbningstider, hvilket inkluderer akutte situationer. Vi er bevidste om, at udfordringer og behov for støtte ikke altid opstår i almindelige arbejdstider – derfor er vi altid til rådighed og klar til at handle.

Vores mentorer er nøje udvalgt baseret på deres erfaring og ekspertise inden for familierådgivning. Vi er dedikerede til at hjælpe familier med at opbygge stærke fundamentale værdier og fremme positive adfærdsændringer. Vores mentorstøtte er tilgængelig både individuelt og i grupper, afhængigt af familiens præferencer og behov.

Vi tror på betydningen af at skabe tillid og et trygt miljø for familierne, og derfor arbejder vores mentorer tæt sammen med familien
for at opbygge en solid relation. Vi stræber efter at være en pålidelig og støttende ressource under hele mentorforløbet. Vi sætter nøje afsatte fælles delmål, er praktisk og handlingsorienterede og har altid øje for ”zonen for nærmeste udvikling”.
Vi holder en tæt kontakt med familiens sagsbehandlere, leverer en udførlig skriftlig evaluering, tilbyder også gerne supplerende funktionsrapporter og arbejder altid med respekt for handleplanen og dens indsatsmål.

Ved at vælge Mentor2u som jeres mentorsamarbejdspartner kan I forvente en professionel tilgang og dygtige mentorer, der er dedikerede til at understøtte familiens trivsel og udvikling.