Integration

Hvert år bliver danske kommuner hjem for tusindvis af flygtninge og indvandrere, der søger opholdstilladelse og statsborgerskab. Disse mennesker står over for en udfordring med at etablere sig i et nyt og fremmed land uden kendskab til systemer, regler, love og rettigheder. 
 
Hvert år vil vores samfund blive præsenteret for flere flygtninge, der står alene uden nogen familie til at støtte dem. Disse mennesker har ofte gennemgået opslidende og hårde kampe, der har efterladt dybe ar og traumer. Mange af dem vil have både fysiske og psykiske problemer og skader, hvilket stiller store krav til os som modtagere på området for støtte og afklaring. Derfor er vi som mentorer inden for integration klar til at træde til for at gøre en forskel for sårbare mennesker.
 
Når flygtninge kommer fra krig og kaos til Danmark, vil de føle sig meget fremmede, især når det kommer til sprog og at forstå systemerne. Derfor kan processen virke uoverskuelig og forvirrende for dem. De vil føle sig ensomme og have et stort behov for hjælp med alt fra at finde en ny bolig og håndtere praktiske ting som kontakt med borgerservice, bank, læge og psykiatrisk behandling. Der er også behov for støtte til deltagelse i sprogundervisning, udarbejdelse af CV i forbindelse med uddannelse og job samt etablering af sociale relationer og tilknytning til foreningslivet og andre aktiviteter.
 
Hos Mentor2u følger vi opgaven og personen indtil sagens afslutning hos myndighederne. Vi vil fungere som ledsagere til møder og være støttende og forberedende i den forbindelse. Vi sikrer også, at asylansøgeren forstår processen og de trufne beslutninger. Imens processen står på, sikrer vi desuden, at hver enkelt får mulighed for at opleve ting og opbygge nye sociale relationer, så de ikke føler sig efterladte, men i stedet set og hørt, og føler sig trygge og meningsfulde.
 
Hos Mentor2U har vi stor erfaring med psykiatriske diagnoser som f.eks. depression, stress, angst, PTSD og psykoselidelser, samt behandlingen heraf. Med en fyldig afklaring, helhedsbeskrivelse såvel som sparring og supervision hos intern neuropsykolog skabes det bedste fundament for videre udvikling og arbejde.
 
Det vigtigste i mødet med den enkelte er at fokusere på en god start og opbygningen af en meningsfuld hverdag. Vi støtter både enkeltpersoner og familier og arbejder aktivt for at sikre en vellykket integration, hvilket kan bidrage til en økonomisk gevinst for myndighed og samfund.

Kontakt os i dag for at få mere information om, hvordan Mentor2u kan være jeres foretrukne mentorstøttesamarbejdspartner.
Lad os sammen gøre en afgørende forskel for vores borgere og for samfundet som helhed.