Om Rikke

Jeg er indehaver og daglig leder af Mentor2u.
Jeg er født og opvokset i Skive og har arbejdet i Skive gennem mere end 30 år. I 2022 flyttede jeg til vandet i
Thy.

Jeg startede mit arbejdsliv i 1988 som farvehandler i Skives førende farvehandel. Her var nuancer på
tilværelsen, kreativitet, humor, anerkendelse og ”højt til himlen”.

Efter 6 år i ”farverne” valgte jeg at søge mod sygeplejen og i 2001 stod jeg med en afsluttet
sygeplejeuddannelse. Mit fokus var en daglig praksis, som handlede om at tage vare på mennesker, der
havde fysiske – eller mentale udfordringer. Pleje, omsorg og udvikling handlede om at tilrettelægge og
udføre individuelle tilpassede forløb.

Denne omsorgsfulde og helhedsorienteret praksis havde i behandlingspsykiatrien en helt særlig plads, men
gennem mine 10 års beskæftigelse, blev det også sværere at opnå respekt for det at tænke i helheder. Her
opstod mit ønske, om at skabe en selvstændig praksis med friere rammer og en større pædagogisk
metodefrihed, og dette blev startskuddet til Mentor2u i 2014.

Grundpillerne i Mentor2u er med stor inspiration fra de 3 vigtigste omsorgspersoner fra min opvækst. Min
far havde en stor viden om verden, og en god fortæller evne. Han ansporede mig til at kæmpe for det jeg
havde kært. Hans motto var altid at flid kunne udvikle talent. Min mor havde en analytisk tilgang til andre
menneskers ophav/adfærd, bevæggrunde og muligheder og min mormor var meget pligtopfyldende og
yderst praktisk begavet.

Livet har givet mig rigtig meget godt, blandt andet også 2 dejlige børn. Jeg har også haft mine udfordringer.
I 2004 fik jeg en handicappet søn, som kaldte på alt hvad jeg havde med mig fra min opvækst, og mere til. I
dag er han voksen og bor på et bosted, men er til stadighed det menneske, jeg forsøger at forstå bedre, og
at få skabt de bedste rammer for.

Jeg har ikke længere mine forældre. Deres sygdomsforløb lærte mig meget om menneskers evne til at
mestre sygdom og andre livsvilkår, men også det at kigge efter nye muligheder og vigtigheden i at kunne
”række ud” og det helt afgørende – at vi alle har mennesker omkring os, der kan rækkes ud til.

Jeg har mødt mange mennesker, der har slået sig på både livsvilkår og også egne valg. Jeg finder stor
forundring og inspiration i den menneskelige mentale ”råstyrke” – evnen og viljen til at ville livet, når der
skabes de rette muligheder for udvikling. Jeg har desværre også mødt mange mennesker, der ikke har fået
den rettidige omsorg og opmuntring, og derfor har mistet store dele af håbet for forandring. Det er her, vi i
Mentor2u kan gøre en forskel.

Rikke - Mentor