Om Mathias

Gennem mangeårig erfaring fra arbejde med mennesker, og særligt seneste år som ambulanceredder, har jeg lært alle typer at kende. Jeg har ry for at kunne snakke med alle, og det er bestemt ikke ved siden af!

Glasset er for mig aldrig halv tomt, men altid halv fuldt. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger, og går frem, hvor andre går tilbage. Jeg vælger at tro på det bedste i mennesker og ønsker at se mennesket bag skallen, bag facaden, og møder det fordomsfrit og respektfuldt. Bag ethvert menneske er en person, som har brug for at blive set, med en historie, der har brug for at blive hørt.

Når det skal gå hurtigt, og der er behov for klare og kontante beslutninger, er jeg øvet i at lede og fordele arbejde. Pressede situationer gør mig kreativ og løsningsorienteret.

Min helt store styrke ligger i etablering af kontakt og relationer til nye mennesker omkring mig. En langvarig relation fremmer tilliden, og den tillid er nødvendig for at nå ind til kernen. En kerne jeg er nysgerrig på, hvad indeholder.

For mig er fysisk udfoldelse, naturen, skoven, fjorden og havet, rum for terapi, ro og fordybelse. Det er ‘medicin for sjælen’ og noget jeg ønsker at præsentere borgeren for.

Udover min baggrund inden for præhospitalt arbejde med særlig interesse i psykiatri og misbrug, har jeg erfaring fra opholds- og institutionsarbejde samt børne-ungevejledning i regi af ungdomsskoler.