Om Jens

Jeg er uddannet som politibetjent og har siden 1988 været ansat ved Skive Politi. Her har jeg i årernes løb arbejdet med forskellige fagområder, alle med udgangs i Skive.

Jeg har siden 1995 hovedsageligt arbejdet med det forebyggende arbejde, i daglig tale benævnt som SSP. Dette arbejde bestod bland andet af undervisning på samtlige skoler samt videregående uddannelser i Skive kommune.

Det forebyggende arbejde bestod ligeledes af støtte til børn og unge samt deres familier og pårørende. Endvidere også støtte til unge over 18 år samt efterværn. Al forebyggelse skete i et tæt samarbejde med skolerne, kommunen og socialvæsenet. Jeg valgte at stoppe ved politiet i 2022 og blev ansat hos Mentor2u primo april 2022.