Helhedsbeskrivelse til kommunens sagsbehandlere

Det er en udfordring for mange offentlige instanser at få et helhedsindtryk af en borgers samlede situation. 

Vi oplever at mange borgere ikke er i stand til at give et bredt og fyldestgørende billede af egne ressourcer og udfordringer ved samtaler, der foregår ambulant på et kontor i det offentlige rum. Det være sig til samtaler med sagsbehandler, jobkonsulent, praktiserende læge, men også i forhold til at opnå udredning og afklaring, der jo er hele fundamentet for at modtage den rette behandling og støtte.

I Mentor2u er vi et tværfagligt team og har store forskellige styrker, som gør, at vi kan arbejde helhedsorienteret med borgeren. Vores samtaler foregår blandt andet i borgerens eget hjem. Vi følger ofte borgeren til forskellige møder med kommunen såvel som konsultationer i sundhedsvæsnet. Vi får gennem vor kontakt med borgeren et bredere kendskab til borgerens situation samt ressourcer og eventuelle blokeringer i forhold til blandt andet at blive afklaret og udredt.

Målet for jobafklaring

Ønsket og håbet er, at så mange borgere som muligt kan få den rette støtte på deres videre vej fra offentligt forsørgelse til selvforsørgelse, og deraf opnå en bedring af generel  livskvalitet.
Vi har et godt og bredt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked og en solid og stabil kontakt med mange af de praktiserende læger, og med det faglige personale i misbrugscentret, Regionspsykiatrien, samt de mange støttefunktioner i kommunen.
Mentor2u tilbyder at foretage en helhedsvurdering ved et mentorforløb. Et forløb der altid rundes af med en udførlig rapport. 

Læs mere om helhedsbeskrivelsen