Helhedsbeskrivelse til Skive Kommunes sagsbehandlere

Her kan du læse om, hvad du som sagsbehandler kan bruge Mentor2u til
Det er en udfordring for mange offentlige instanser at få et helhedsindtryk af en borgers samlede situation. 

Vi oplever at mange borgere ikke er i stand til at give et bredt og fyldestgørende billede af egne ressourcer og udfordringer ved samtaler, der foregår ambulant på et kontor i det offentlige rum. Det være sig til samtaler med sagsbehandler, jobkonsulent, praktiserende læge, men også i forhold til at opnå udredning og afklaring, der jo er hele fundamentet for at modtage den rette behandling og støtte.

I Mentor2u er vi overvejende sundhedsfaglige, og vi kommer tættere på borgeren. Vores samtaler foregår i borgerens eget hjem. Vi følger ofte borgeren til de forskellige møder med kommunen, og til mødet med vort sundhedsvæsen. Vi får gennem vor kontakt med borgeren et bredere kendskab til borgerens situation samt ressourcer og eventuelle blokeringer i forhold til det at blive jobmæssigt afklaret.

 

Målet er afklaring

Håbet er at så mange borgere som muligt kan få den rette støtte på deres videre vej i retning af selvforsørgelse og til en bedre livskvalitet.

Mentor2u er et firma med 7 år erfaringer indenfor mentorstøtte, men en bred erfaring fra vore tidligere jobs indenfor misbrug, psykiatri og familiebehandling.

Vi har et godt og bredt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked og en solid og stabil kontakt med mange af de praktiserende læger, og med det faglige personale i misbrugscentret, Regionspsykiatrien Viborg/Skive og de mange støttepersoner, der er ansat med støttefunktioner i og omkring Skive.

Mentor2u tilbyder at foretage en helhedsvurdering ved et mentorforløb på 3 måneder. Et forløb der altid rundes af med en rapport. Hos os hedder en sådan rapport en helhedsbeskrivelse.

Læs mere om helhedsbeskrivelsen