Vi tilbyder individuelle samtaler
til dig og dine pårørende

Borgeren i centrum

Vi støtter helhedsorienteret enhver borger, som ønsker forandring i sit liv. Vi har en praktisk pædagogisk tilgang til arbejde med mennesker med personlige, sociale eller fysiske problematikker. Vi er gode til at skabe den trygge og udviklende relation, og vores motto er: relationen skal bruges som et redskab til forandring og udvikling. Arbejdssituation: Vi støtter gerne op om borgerens arbejdssituation:

 • Information om forskellige tilbud i kommunen, LAB-loven og synliggøre muligheder/begrænsninger.
 • Vi hjælper gerne med at få skrevet jobansøgninger, CV og deslige.
 • Deltager gerne til start og opfølgning på praktikker.
 • Støtter gerne borgeren i at passe sin praktik.
 • Tæt og løbende kontakt med jobkonsulenter og sagsbehandlere.
 • Støtte og hjælp til udvikling og forandring.
 • Viden om behandlingsmuligheder indenfor psykiatri og misbrug.
 • Kendskab til offentlige systemer.
 • Overblik og beskrivelse af din aktuelle situation.
 • Ledsagelse til møder og konsultationer i offentlig såvel privat regi.
 • Støtte og fastholdelse til udbygning af netværk.
 • Støtte til realistiske mål og ønsker for udvikling.
 • Støtte til samlivsproblemer.
 • Udarbejdelse af statusrapport hver 3. måned.
privat mentorordning