Jeg har et misbrug

Har du et misbrug, der begrænser dig i forhold til job, uddannelse og familieliv? Der findes forskellige former for misbrug herunder ludomani, alkohol, hash og euforiserende stoffer. Ethvert misbrug kan medføre store udfordringer i forhold til den enkeltes helbred og dermed livskvalitet. Ofte er misbrug forbundet med store økonomiske omkostninger, men har også psykiske følgevirkninger. Der er selvfølgelig en hårfin balance i forhold til om der er tale om et forbrug eller et direkte misbrug af stoffet.

Hvor mange har et misbrug i Danmark?

På landsplan I Danmark er der ca. 500.000 som har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket vil sige at forbruget overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for indtagelse. Alkohol og euforiserende stoffer påvirker ikke kun kroppen, men oftest også det mentale helbred. Længere tids overforbrug øger risikoen for at udvikle forskellige psykiske lidelser, heriblandt er de mest alvorlige depression, angst og paranoia. Alkoholmisbrug er derudover en af de hyppigste årsager til selvmord i Danmark.

Efter alkohol er hash det mest udbredte rusmiddel i Danmark. Her viser Sundhedsstyrelsens nyeste undersøgelser, at 48 % blandt de 16-44-årige har prøvet hash, også kaldet marihuana. 11 % har indtaget stoffet indenfor det seneste år.

Ludomani fylder også meget i det danske samfund. Her gælder at 125.000 danskere i varierende grad har problemer med pengespil. Det skønnes at 10.000 danskere er ludomaner. Center for Ludomani er landets største og ældste behandlingscenter for behandling og forebyggelse af ludomani og stedet har ca. 700 mennesker i behandling for spilleafhængighed om året.

 

Konsekvenserne af et misbrug

Misbrug har store konsekvenser for den enkelte og er ofte forbundet med dårligt helbred, belastet økonomi, isolation/ensomhed, kriminalitet som alle er faktorer der fører til nedsat livskvalitet. Livet med et misbrug er blevet skamfuldt og giver som ofte et ”flosset” netværk præget af mistillid.

mentor misbrug

Vi tilbyder mentorstøtte til personer som har et misbrug

I Mentor2u kan du og dine pårørende finde hjælp, støtte, rådgivning og vejledning til vejen ud af misbrugets fangarme gennem et individuelt mentorforløb. Vores mentorer har specialiseret fagviden om bl.a. virkning og bivirkninger af de forskellige rusmidler, men også viden om de forskellige behandlingsmetoder bl.a. afrusning og viden om muligheder for døgnbehandling. Derudover har mentorerne erfaring indenfor de forskellige medicinske støtteforanstaltninger.


Sådan foregår et mentorforløb

Et mentorforløb hos Mentor2u er individuel og tager udgangspunkt i dine ønsker, behov samt forventninger. En mentor vil kunne ledsage og støtte dig til dine vigtige kontakter med fx Rusmiddelcentret, Psykiatrien, kommunen, egen læge, din arbejdsplads og/eller din uddannelsesinstitution. Mentorerne har et indgående og solidt kendskab til behandlingsmuligheder lokalt og regionalt.

Misbrugsrådgivningen vil foregå i dit eget hjem, men din mentor vil kunne tilbyde følgeskab til at komme i behandling samt deltage i opfølgning på den iværksatte behandling.
Mentorstøtten kan ligeledes bestå af samtaler med dine pårørende. Samtalerne kan foregå enten på vores kontor, hos dine pårørende eller hos dig. Vi tilbyder også virtuelle samtaler, hvis dette ønskes. Samtalerne skal bidrage til at skabe indsigt, forståelse, vejledning og rådgivning i forhold til den svære rolle samt det at være en støttende pårørende.

Har jeg brug for en mentor?

Er du i tvivl om, hvorvidt du har behov for en mentor? Hos Mentor2u er vi her for at hjælpe dig med at afklare dette vigtige spørgsmål. At anerkende behovet for støtte er det første skridt på vejen til bedring og forandring.

Vi forstår, at det kan være udfordrende at vurdere, om du eller dine pårørende har brug for en mentor til at guide dig.
Vores erfarne team er her for at lytte, rådgive og hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.