Jeg har en psykiatrisk diagnose

Har du en psykiatrisk diagnose finder du her information om hvad en psykiatrisk diagnose er, en indsigt i hvor mange der har en psykiatrisk diagnose samt hvordan en mentor fra Mentor2u kan støtte dig. 

Hvad er en psykiatrisk diagnose?

En psykiatrisk diagnose er en samlet betegnelse for en række symptomer, der ofte optræder samtidigt. Der findes mange forskellige psykiatriske diagnoser, heriblandt angst, depression, ADHD, OCD, PTSD, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, autisme mv.


Måden en diagnose stilles på er ud fra WHO’s sygdomsklassifikation og denne kaldes for ICD-10. I diagnosebogen findes omkring 450 psykiatriske diagnoser. De psykiatriske diagnoser er inddelt efter hvilke symptomer og kendetegn, der optræder i forbindelse med den pågældende diagnose.

Mentorstøtte psykiatrisk udredning

Hvor mange får en psykiatrisk diagnose?

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom og det siges at hver 10. dansker opfylder kriterierne for psykisk sygdom til enhver tid. Det svarer til 580.000 danskere. Psykisk sygdom fylder meget i det danske sundhedsvæsen og ifølge Sundhedsstyrelsen vedrører 25 % af alle henvendelser i almen praksis sig om psykiske problemstillinger.
Blandt børn og unge under 18 år er det 15 % der har været i behandling for en psykisk/psykiatrisk lidelse inden de fylder 18 år. Det svarer til at ca. 2 elever fra hver 9. klasse i dag har en psykisk lidelse.

Vi tilbyder mentorstøtte til personer med en psykiatrisk diagnose

Vores mentorer i Mentor2u har et bredt kendskab til de mest almindelige psykiatriske lidelser. Mentorerne er primært sundhedsfagligt uddannet, så mentorteamet består hovedsageligt af sygeplejersker og SOSU-assistenter.
 
Vi har en stor erfaring i at yde mentorstøtte til personer med en psykiatrisk diagnose eller psykiatriske problemstillinger. Mentorstøtten indebærer bl.a. følgeskab i forbindelse med udredning og eventuel behandling. Vi tilbyder en bred støtte bl.a. hvis du har brug for støtte på din vej gennem de forskellige systemer. Ofte kan systemerne være komplicerede og forvirrende for den almindelige befolkning, men her kan din tildelte mentor hjælpe dig til at få en større forståelse for systemerne, så du undgår forvirring i din kontakt. Din mentor vil kunne hjælpe og støtte allerede ved din første konsultation hos din praktiserende læge, undervejs i dit udredningsforløb eller i øvrigt i forhold til de kontakter du måtte have brug for i det kommunale system. Mentorstøtten er individuel og variere alt efter hvad dine behov er. Mentorstøtten kan også bestå i at deltage i mødet med det kommunale støttesystem, herunder møder med din sagsbehandler, jobkonsulent, terapeut eller arbejdsplads. Mentoren kan ledsage dig til dine kontakter og henter dig på din bopæl og er med dig hele vejen.
 

Vores mentorer har også erfaring indenfor samarbejde med pårørende. Vi går gerne i dialog med dine pårørende, alt efter dine ønsker.  Vi har erfaret at dialogen med pårørende kan skabe en øget forståelse og indsigt i de udfordringer den enkelte har, hvilket ofte resultere i at pårørende bliver en vigtig ressource og kan støtte op og være til gavn. Din mentor er fagligt klædt på og kan indgå i dialog med dine pårørende om din diagnose, både på det generelle plan men også mere specifikt i forhold til hvilken betydning diagnosen har for dit funktionsniveau i din hverdag. Samtaler med pårørende vil primært foregå i dit hjem eller hos dine pårørende, da disse omgivelser giver den bedste grobund for tryghed og gensidig forståelse

Har jeg brug for en mentor?

Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.