Job hos Mentor2u

Har du lyst til at være vores nye sundhedsfaglige kollega som mentor i privat virksomhed?  

Stillingen er på 32 timer og med tiltrædelse snarest.

Der arbejdes primært i dagtimerne, men der kan dog, i meget begrænset omfang, forekomme besøg derudover. Vi tilbyder vores indsats til de kommunale instanser, og arbejder også gerne med borgere fra de omkringliggende nabokommuner, ligesom vi har åbent for private kunder, uanset deres bopælsadresse.    

Mentor2u er et lille privat mentorkorps med 7 år på bagen, som har fine kontorfaciliteter her i Skive.

Vi arbejder både med private borgere og borgere henvist af de offentlige sagsbehandlere. Vi arbejder primært som et udekørende team. Stillingen fordrer at du har en ren straffe- og børneattest. Derudover forventer vi at du har egen bil, og et gyldigt kørekort. Kørsel honoreres efter statens takts.

Vi er et team hovedsaligt bestående af sundhedsfagligt personale. Vi har et bredt kendskab til det pædagogiske og det psykologiske teori- univers og tilbyder et højt niveau af metodefrihed. Vi har brug for din viden indenfor sundhedsområdet, da mange af vore borgere har brug for hurtig og effektiv behandling.  

Vi arbejder selvstændigt hver især med en række borgere og du planlægger selv dine besøg i forhold til opgavens karakter. Vi har faglig sparring i hverdagene og har ligeledes både gruppe- og individuel supervision med flere af de lokale psykologer.

Kommunikation er vores vigtigste redskab, og vi er i tæt dialog med vore samarbejdspartnere. Vi dokumenterer borgerens funktionsniveau samt evaluering af vores indsats og borgerens udvikling hver 3. måned. Dette arbejde prioriteres højt, da disse rapporter er med til at danne grundlaget for de tiltag der rent behandlings- og afklaringsmæssigt sættes for borgerens fremtidige trivsel og udvikling.  

I Mentor2u arbejder vi med opsmøgede ærmer, vi er hurtige og gode til at danne relationer. Vi har et rigtig godt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere, de praktiserende læger, Regionspsykiatrien, Rusmiddelcentret, de lokale virksomheder og i stort omfang også borgernes pårørende.

Vi er fagligt velfunderede, vi er kreative, vi er ordentlige og vi har stor respekt for det enkelte menneske.

Vi er opsøgende, udviklende, opmærksomme og nysgerrige, hvilket giver en hverdag med stor grad af metodefrihed.

Vi leder efter en person der:

  • Har sundhedsfaglig baggrund
  • Har psykiatri- og misbrugsfaglig erfaring
  • Er målrettet og i balance
  • Er en god kommunikator
  • Er tillidsfuld og arbejdsom
  • Er fleksibel og tålmodig.
  • Er humoristisk og nysgerrig
  • Er vedholdende og grænsesættende

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Rikke Nielsen på telefon nummer 60804311. Vi afholder et fælles informationsmøde den 11.januar kl. 17-19, hvor vi gerne fortæller mere om vores dagligdag – glæder og udfordringer. Her vil du udover lederen også møde et par af dine kommende kollegaer.  

Stillingen søges senest d. 17. januar 2022. Samtaler forventes påbegyndt 21. januar 2022, således at stillingen kan tiltrædes pr 1.marts. 2022.

Løn efter kvalifikationer.

Venligst send din ansøgning på mailadressen: Rikke@mentor2u.dk

Du kan finde yderligere informationer om Mentor2u på vores hjemmeside, Mentor2u.dk eller på vores facebookside.

Med venlig hilsen

Rikke Nielsen
Mentor2u.