Om Kirsten Lauritsen

Jeg hedder Kirsten – bor i Vestsalling, med heste, jord og familien.

Jeg afsluttede min SSA uddannelse i 2014 og har været ansat i Mentor2u siden marts 2017. I den mellemliggende tid, arbejdede jeg i hjemmeplejen, hvor det blev tydeligt for mig, at det var de psykisk sårbare borgere jeg brændte mest for.
I mit arbejde som Mentor og Støttekontaktperson ved Mentor2u, er det min fornemste opgave, at støtte borgere i at finde fodfæste i livet. Det er min overbevisning at alle -på trods af en svær opvækst, kognitive eller fysiske udfordringer eller et verserende misbrug- med den rette støtte og guidning, kan opnå et rimeligt liv.

Det er vigtigt for mig at skabe en god relation til de borgere jeg er tilknyttet, hvilket jeg mener er grundlæggende for et godt samarbejde. Jeg møder mennesket bag udfordringerne uden fordomme og med en anerkendende tilgang.

Jeg er kendt for at have en kreativ tilgang til de udfordringer jeg bliver stillet overfor. Jeg går ind i opgaverne med positivitet og en energi der smitter.

I min tid hos Mentor2u har jeg opbygget et rimelig solidt kendskab til – og et godt samarbejde med – de forskellige instanser, inden for både det kommunale men også det regionale regi. Særligt Familiesektionen, hvor jeg for tiden har flest timer. Jeg brænder særligt for arbejdet med børn, unge og familier der har udfordringer, da jeg mener at det er vigtigt at skabe forandringer så tidligt i livet som muligt.

Privat er jeg firmaet’s bondeknold der bruger alle lyse timer i stalden, hos mine heste. Der kommer en del børn og unge i min stald, hvoraf mange har noget særligt de kæmper med. Den udvikling børnene og de unge gennemgår i samværet med hestene, har givet mig blod på tanden til at undersøge mulighederne for “hesteassisteret terapi” i fremtiden.

Jeg ser frem til at møde dig.

Kirsten mentor hos mentor2u