Mentor2U tilbyder individuelle samtaler til dig og dine pårørende:

Mentor2U tilbyder individuelle samtaler til dig og dine pårørende:

 • Støtte og hjælp til udvikling og forandring
 • Viden om behandlingsmuligheder indenfor psykiatri og misbrug.
 • Kendskab til det offentlige system – hvor kan du henvende dig? Og hvad hjælp kan du ønske at få?
 • Hjælp til at få overblik og til at få beskrevet din aktuelle situation/symptomer.
 • Ledsagelse til læge, psykiatri, eller følgeskab til misbrugs- og social psykiatriske tilbud.
 • Ledsagelse til møder med sagsbehandler, læge, politiet, retsmøder, bank, skole og institutioner m.m.
 • Støtte og fastholdelse til udbygning af netværk.
 • Støtte til realistiske mål og ønsker for udvikling.
 • Støtte til samlivsproblemer.
Vi støtter helhedsorienteret enhver borger, som ønsker forandring i sit liv. Vi har en praktisk pædagogisk tilgang til arbejde med mennesker med personlige, sociale eller fysiske problematikker. Vi er gode til at skabe den trygge og udviklende relation, og vores motto er: relationen skal bruges som et redskab til forandring og udvikling. Arbejdssituation: Vi støtter gerne op om borgerens arbejdssituation:
 • Information om forskellige tilbud i kommunen, LAB-loven og synliggøre muligheder/begrænsninger.
 • Vi hjælper gerne med at få skrevet jobansøgninger, CV og deslige.
 • Deltager gerne til start og opfølgning på praktikker.
 • Støtter gerne borgeren i at passe sin praktik.
 • Tæt og løbende kontakt med jobkonsulenter og sagsbehandlere.
 • Skriftlig afrapportering hver 3. måned!