Hvad er en helhedsbeskrivelse?

En helhedsbeskrivelse vil indeholde beskrivelser af borgerens ressourcer fysisk og psykisk og en fyldestgørende afdækning af de sociale forhold, opvækst og opdragelse.
Der vil være en særlig fokus på de nuværende blokeringer og et bud på hvad vi tænker der rent behandlingsmæssigt vil kunne hjælpe borgeren. De behandlingstiltag der kan foretages via kontakt og henvisning fra egen læge vil vi hurtigt støtte og ledsage borgeren til. Derved hjælpes borgeren hurtigt på vej til øget stabilitet.
Andre behandlingsmæssige forslag vil vi videregive til borgerens sagsbehandler.

Rapporten vil også indeholde afsnit om borgerens motivation og ønsker. Her er det helt afgørende at borgerens ønsker er realistiske, de vil sige at ønskerne er realistiske i forhold til mulighederne i det lokale, i forhold til transport, økonomi og i forhold til borgen ressourcer rent kognitivt og evne i forhold til stabilitet og udholdenhed.

Et vellykket praktikforløb fordrer mødestabilitet. Et stabilt fremmøde fremmes når borgeren støttes til at tage ansvar. Dette ansvar omhandler også at borgeren møder velforberedt og stabilt op i sin praktik. Vi støtter gerne borgeren til at få fremført de ønsker, der er i forhold til rammerne omkring forløbet, og til selv at udvise stabilitet og ansvar.

 

Helhedsbeskrivelse Mentor2u

Vi støtter gerne borgeren i denne proces, og deltager også gerne i opfølgningsmøder når dette er nødvendigt, men der arbejdes altid ud fra at borgeren selv skal kunne varetage at tale sin egen sag, så derfor består støtten fra os ofte i at tale med borgeren om hans eller hendes forberedelse til et kommende møde på arbejdspladsen.
Rapporten vil også indeholde borgerens ønsker og håb i forhold til den jobmæssige afklaring, og med hovedvægt på hvad borgeren selv vil kunne bibringe ind i praktikken.

I Mentor2u har vi alle uddannelser bag os. Vi har forskellige baggrunde og erfaringer, men fælles er at vi erfaringsmæssigt favner vi bredt indenfor blandt andet psykiatri, misbrug og familiebehandling. Vi har en praktisk og helhedsorienteret tilgang til den støtte vi leverer, hvilket betyder, at vi handler imens vi taler.

Vi forholder os objektivt i vores dokumentation, men har et godt blik for hvordan borgeren fungerer i sin hverdag.
Vi får løbende supervision af neuropsykolog og har også lægefaglig sparring.
Vi er tilgængelige – også i weekender og på helligdage. 

For os er det vigtigste, at borgeren udvikles, hvilket fordrer et bredt og nuanceret metodevalg til at skabe livskvalitet, udvikling og forandring.