Slide 1
Et liv med mening
Den rette støtte
Læs mere
Job afklaring
Slide 2
Vejen til succes
Creative Space
Læs mere
Lost in Green Eyes
Slide 3
Lost in Green Eyes
Vejen til succes
Read the Story
Et liv med mening

Mentorordning med modne, erfarne og selvstændige mentorer

Mentor2u er en privat virksomhed etableret i 2014 centralt beliggende i Skive, Region Midtjylland, og i kort afstand til nabokommunerne Thisted, Morsø, Struer, Holstebro, Herning, Viborg og Vesthimmerland. 
Virksomheden består af modne, erfarne og selvstændige mentorer, hvis formål og ønske er at hjælpe mennesker med at finde veje til en anderledes og bedret livssituation. Mentorkorpset er bredt sammensat af fagpersoner indenfor det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt, samt beredskabet. 
Vi får løbende supervision fra psykologer og har et bredt og indgående kendskab til diagnosticering og behandling i Regionspsykiatrien og indenfor misbrugsbehandling. Ligeledes har vi et godt og tæt samarbejde med de praktiserende læger, og de kommunale sagsbehandlere. Vi tilbyder vores støtte til såvel private personer som til borgere, tilknyttet støtte i det offentlige system. 

Det er en grundsten i Mentor2u, at vi ikke nøjes med at italesætte, hvad for den enkelte borger kunne være en god idé. Vi kaster os gerne ind i det praktiske, og oftest skabes der derved en konstruktiv relation, der giver os viden om den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker for fremtiden.
Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at italesætte og beskrive, hvori vi ser/oplever udfordringer for den enkelte, og tilbyder vores energi og faglig viden og erfaring, så der kan opstå muligheder for udvikling. Vi handler mens vi taler, og dette er vi stolte af. Den første tid anvendes på en egentlig afklaring, og hertil trækkes der bredt på teamets tværfaglige kompetencer. 

Vi fordrer udvikling/bevægelse, og såfremt dette ikke i et fællesskab kan lykkedes, så kan et mentorforløb afbrydes, da indsatsen skal give mening for begge parter.

Myndighed

- Specialrådgivning
- Psykiatrirådgivning
- Jobcenter
- Familieafdeling
- Integration

Privat

- Livskrise
- Psykiatrisk diagnose
- Misbrugsproblematik
-Pårørende
-Sparring/rådgivning

Virksomhed

- Fravær
-Stress
- Mistrivsel
- Misbrug

Skole

-Fastholdelse
-Mistrivsel
-Udredning
-Økonomisk tilskud

Supervision

--Faglig sparing
-Rådgivning
-Debriefing

Ledsagelse

Vi er klar til at hjælpe dig

Er du i tvivl om, om du har brug for en mentor? Så kan vi hjælpe dig med at afklare dette.
Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af, hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.