Jeg har svært ved at sætte grænser

Jeg har svært ved at sætte grænser

Har du svært ved at sætte grænser overfor din familie, kæreste/ægtefælle, venner, forældre eller dine børn? Føler du måske at andre taler ned til dig, og at dine forsøg på at sætte grænser overskrides? Det kan være en udfordring, hvis du ikke kan sætte grænser og du risikerer at leve et liv, hvor du bliver overhørt, føler dig ”kørt over” og enten reagerer for svagt eller for voldsomt overfor andre mennesker. Jo mindre du lytter til dig selv, desto sværere får du ved at mærke det. Til sidst kan det ende med, at du helt holder op med at gå efter dine behov, fordi du ikke længere kan mærke dem. I stedet kan det være du kun går op i, hvad andre omkring dig har brug for.
Mange mennesker oplever af og til, at de ikke får sagt fra i tide. Ofte oplever man det først efter, at ens grænse er overtrådt og så kan det være for sent. Derfor skal man lære at kunne sige fra og sætte sine egne grænser. Det at sætte sine grænser kræver at man først har kendskab til dem, og at man ved hvilke grænser man har i forskellige situationer.

Hvorfor er det svært at sætte grænser?

Det kan være ekstra svært at sætte grænser, hvis man samtidig har lavt selvværd eller selvtillid. Det skyldes, at man i manglende eller svag grad har evnen til at konfrontere andre mennesker og sige sin mening. Mennesker som har lavt selvværd eller selvtillid bekymrer sig ofte meget over, hvad dem omkring vil synes eller tænke om en. I sådanne tilfælde er det endnu vigtigere at lære om grænsesætning og at blive bedre til det. Det er en proces, ”en slags træning”, som i første omgang kræver, at man kan erkende sine svage og stærke sider. Det er ens stærke sider man skal bruge aktivt i arbejdet med at sætte grænser.
 
Ens opdragelse og opvækst kan også ligge til grund for hvorfor man kan have svært ved at sætte grænser overfor andre. Hvis man ikke selv er blevet opdraget med at få sat grænser, kan det være svært at håndtere og selv sætte sine grænser, da man ikke er vant til denne form for grænsesætning.
 
Børn som er vokset op med forældre, der har et misbrug eller har en psykisk lidelse, kan også have svært ved at sætte deres grænser. En grænseløs tilværelse kan være med til at du udvikler angst, men når du lærer at stå ved dine grænser, så slipper angsten som dug for solen.

 

mentor graenser

Vi tilbyder mentorstøtte til personer, der har svært ved at sætte grænser

En mentor fra Mentor2u kan tilbyde sin støtte, vejledning og rådgivning i forhold til at få en sundere prioritering, hvor du lærer at lytte til dine følelser og være tro mod dig selv og dine værdier. Mentorstøtten er individuel og tilrettelægges ud fra dine ønsker, behov og forventninger. En mentor vil kunne hjælpe dig på vejen frem, så du får sagt ”ja eller nej” til det der kommer til dig, så dine ressourcer og kræfter bliver brugt, og kun netop dertil, hvor du mærker, at det føles rigtigt.
 
Mentorforløbet vil bestå af samtaler, hvor du først og fremmest skal have et godt kendskab til, hvor dine grænser går. Din mentor vil kunne hjælpe dig med at give udtryk for dine følelser og forventninger. Derudover kan mentorstøtten også bestå af hjælp til at forholde sig nysgerrigt og respektfuldt til andre menneskers grænser og til at finde fælles veje i din fremtidige kommunikation med din kæreste/ægtefælle, venner, forældre, kollegaer eller med dine børn. Din tildelte mentor deltager også gerne i forsonende eller forventningsafstemmende samtaler med dine pårørende, og mødes gerne med dig og pårørende i jeres hjemlige omgivelser.

Har jeg brug for en mentor?

Er du i tvivl om, om du har brug for en mentor? Så kan vi hjælpe dig med at afklare dette
Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.

Jeg har et misbrug

Jeg har et misbrug

Har du et misbrug, der begrænser dig i forhold til job, uddannelse og familieliv? Der findes forskellige former for misbrug herunder ludomani, alkohol, hash og euforiserende stoffer. Ethvert misbrug kan medføre store udfordringer i forhold til den enkeltes helbred og dermed livskvalitet. Ofte er misbrug forbundet med store økonomiske omkostninger, men har også psykiske følgevirkninger. Der er selvfølgelig en hårfin balance i forhold til om der er tale om et forbrug eller et direkte misbrug af stoffet.

Hvor mange har et misbrug i Danmark?

På landsplan I Danmark er der ca. 500.000 som har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket vil sige at forbruget overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for indtagelse. Alkohol og euforiserende stoffer påvirker ikke kun kroppen, men oftest også det mentale helbred. Længere tids overforbrug øger risikoen for at udvikle forskellige psykiske lidelser, heriblandt er de mest alvorlige depression, angst og paranoia. Alkoholmisbrug er derudover en af de hyppigste årsager til selvmord i Danmark.

Efter alkohol er hash det mest udbredte rusmiddel i Danmark. Her viser Sundhedsstyrelsens nyeste undersøgelser, at 48 % blandt de 16-44-årige har prøvet hash, også kaldet marihuana. 11 % har indtaget stoffet indenfor det seneste år.

Ludomani fylder også meget i det danske samfund. Her gælder at 125.000 danskere i varierende grad har problemer med pengespil. Det skønnes at 10.000 danskere er ludomaner. Center for Ludomani er landets største og ældste behandlingscenter for behandling og forebyggelse af ludomani og stedet har ca. 700 mennesker i behandling for spilleafhængighed om året.

 

Konsekvenserne af et misbrug

Misbrug har store konsekvenser for den enkelte og er ofte forbundet med dårligt helbred, belastet økonomi, isolation/ensomhed, kriminalitet som alle er faktorer der fører til nedsat livskvalitet. Livet med et misbrug er blevet skamfuldt og giver som ofte et ”flosset” netværk præget af mistillid.

mentor misbrug

Vi tilbyder mentorstøtte til personer som har et misbrug

I Mentor2u kan du og dine pårørende finde hjælp, støtte, rådgivning og vejledning til vejen ud af misbrugets fangarme gennem et individuelt mentorforløb. Vores mentorer har specialiseret fagviden om bl.a. virkning og bivirkninger af de forskellige rusmidler, men også viden om de forskellige behandlingsmetoder bl.a. afrusning og viden om muligheder for døgnbehandling. Derudover har mentorerne erfaring indenfor de forskellige medicinske støtteforanstaltninger.


Sådan foregår et mentorforløb

Et mentorforløb hos Mentor2u er individuel og tager udgangspunkt i dine ønsker, behov samt forventninger. En mentor vil kunne ledsage og støtte dig til dine vigtige kontakter med fx Rusmiddelcentret, Psykiatrien, kommunen, egen læge, din arbejdsplads og/eller din uddannelsesinstitution. Mentorerne har et indgående og solidt kendskab til behandlingsmuligheder lokalt og regionalt.

Misbrugsrådgivningen vil foregå i dit eget hjem, men din mentor vil kunne tilbyde følgeskab til at komme i behandling samt deltage i opfølgning på den iværksatte behandling.
Mentorstøtten kan ligeledes bestå af samtaler med dine pårørende. Samtalerne kan foregå enten på vores kontor, hos dine pårørende eller hos dig. Vi tilbyder også virtuelle samtaler, hvis dette ønskes. Samtalerne skal bidrage til at skabe indsigt, forståelse, vejledning og rådgivning i forhold til den svære rolle samt det at være en støttende pårørende.

Har jeg brug for en mentor?

Er du i tvivl om, hvorvidt du har behov for en mentor? Hos Mentor2u er vi her for at hjælpe dig med at afklare dette vigtige spørgsmål. At anerkende behovet for støtte er det første skridt på vejen til bedring og forandring.

Vi forstår, at det kan være udfordrende at vurdere, om du eller dine pårørende har brug for en mentor til at guide dig.
Vores erfarne team er her for at lytte, rådgive og hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.

Jeg har en psykiatrisk diagnose

Jeg har en psykiatrisk diagnose

Har du en psykiatrisk diagnose finder du her information om hvad en psykiatrisk diagnose er, en indsigt i hvor mange der har en psykiatrisk diagnose samt hvordan en mentor fra Mentor2u kan støtte dig. 

Hvad er en psykiatrisk diagnose?

En psykiatrisk diagnose er en samlet betegnelse for en række symptomer, der ofte optræder samtidigt. Der findes mange forskellige psykiatriske diagnoser, heriblandt angst, depression, ADHD, OCD, PTSD, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, autisme mv.


Måden en diagnose stilles på er ud fra WHO’s sygdomsklassifikation og denne kaldes for ICD-10. I diagnosebogen findes omkring 450 psykiatriske diagnoser. De psykiatriske diagnoser er inddelt efter hvilke symptomer og kendetegn, der optræder i forbindelse med den pågældende diagnose.

Mentorstøtte psykiatrisk udredning

Hvor mange får en psykiatrisk diagnose?

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom og det siges at hver 10. dansker opfylder kriterierne for psykisk sygdom til enhver tid. Det svarer til 580.000 danskere. Psykisk sygdom fylder meget i det danske sundhedsvæsen og ifølge Sundhedsstyrelsen vedrører 25 % af alle henvendelser i almen praksis sig om psykiske problemstillinger.
Blandt børn og unge under 18 år er det 15 % der har været i behandling for en psykisk/psykiatrisk lidelse inden de fylder 18 år. Det svarer til at ca. 2 elever fra hver 9. klasse i dag har en psykisk lidelse.

Vi tilbyder mentorstøtte til personer med en psykiatrisk diagnose

Vores mentorer i Mentor2u har et bredt kendskab til de mest almindelige psykiatriske lidelser. Mentorerne er primært sundhedsfagligt uddannet, så mentorteamet består hovedsageligt af sygeplejersker og SOSU-assistenter.
 
Vi har en stor erfaring i at yde mentorstøtte til personer med en psykiatrisk diagnose eller psykiatriske problemstillinger. Mentorstøtten indebærer bl.a. følgeskab i forbindelse med udredning og eventuel behandling. Vi tilbyder en bred støtte bl.a. hvis du har brug for støtte på din vej gennem de forskellige systemer. Ofte kan systemerne være komplicerede og forvirrende for den almindelige befolkning, men her kan din tildelte mentor hjælpe dig til at få en større forståelse for systemerne, så du undgår forvirring i din kontakt. Din mentor vil kunne hjælpe og støtte allerede ved din første konsultation hos din praktiserende læge, undervejs i dit udredningsforløb eller i øvrigt i forhold til de kontakter du måtte have brug for i det kommunale system. Mentorstøtten er individuel og variere alt efter hvad dine behov er. Mentorstøtten kan også bestå i at deltage i mødet med det kommunale støttesystem, herunder møder med din sagsbehandler, jobkonsulent, terapeut eller arbejdsplads. Mentoren kan ledsage dig til dine kontakter og henter dig på din bopæl og er med dig hele vejen.
 

Vores mentorer har også erfaring indenfor samarbejde med pårørende. Vi går gerne i dialog med dine pårørende, alt efter dine ønsker.  Vi har erfaret at dialogen med pårørende kan skabe en øget forståelse og indsigt i de udfordringer den enkelte har, hvilket ofte resultere i at pårørende bliver en vigtig ressource og kan støtte op og være til gavn. Din mentor er fagligt klædt på og kan indgå i dialog med dine pårørende om din diagnose, både på det generelle plan men også mere specifikt i forhold til hvilken betydning diagnosen har for dit funktionsniveau i din hverdag. Samtaler med pårørende vil primært foregå i dit hjem eller hos dine pårørende, da disse omgivelser giver den bedste grobund for tryghed og gensidig forståelse

Har jeg brug for en mentor?

Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.

Jeg har brug for jobmæssig afklaring

Jeg har brug for jobmæssig afklaring

Det kan være hårdt at stå udenfor arbejdsmarkedet og finde ”hoved og hale” i de forventninger, der stilles til dig. Det kan være svært at finde ”den røde tråd” og få et overblik over de forskellige trin mod en afklaring rent job- eller uddannelsesmæssigt.

Hvad vil det sige at blive jobmæssig afklaret?

Det at blive jobmæssigt afklaret er en proces, hvor du som borger udenfor arbejdsmarkedet samarbejder med dit lokale jobcenter og muligvis andre samarbejdspartnere omkring din jobmæssige situation og fremtid. 

Jobcentrene blev etableret tilbage i 2007, men på trods af mange justeringer og bestræbelser på at imødekomme den enkelte borger på en ordentlig og tryg måde, oplever mange borgere store frustrationer. Frustrationer som bunder i manglende gensidig forståelse mellem system og borger. Løbende sker der mange ændringer og nye krav til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Derfor kan det som borger være svært at følge med udviklingen og forstå reglerne på området.

Jobcentrenes primære opgave består i at hjælpe borgere på overførselsindkomst videre i enten beskæftigelse, uddannelse og/eller være til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover har jobcentrene også en opgave i forhold til de lokale virksomheder, hvor de tilbyder deres hjælp i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, uddannelse og opkvalificering samt forebyggelse og fastholdelse af syge medarbejdere. Det er jobcentrene som skal tilrettelægge en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers jobmæssige situation.

jobmaessig afklaring - mentorstøtte

Vi tilbyder mentorstøtte til borgere, som har brug for jobmæssig afklaring

Mentor2u har mange års erfaringer med at hjælpe borgere til en øget forståelse for de krav der stilles fra jobcentret, og ligeledes med at hjælpe borgere til en så hurtig vej frem mod en jobmæssig afklaring som muligt. Det har medvirket til at vores mentorer har fået et stort kendskab til Skive Kommunes jobcenter samt medarbejdere. Vi har desuden et godt og brugbart kendskab til mange af de lokale virksomheder og kan komme med kreative løsninger i forhold til etablering af en afklarende praktik.

Størstedelen af vores arbejdsopgaver er mentorforløb som er etableret og bestilt af kommunens sagsbehandlere. Som noget nyt tilbyder vi nu også private mentorforløb. Det vil sige, at du som privat person nu kan få støtte og vejledning til din jobmæssige afklaring.
 

Vores mentorstøtte er bred og favner mange forskellige opgaver. Mentorstøtten er individuel og vil altid tage udgangspunkt i dine ønsker og behov.  Mentorstøtten kan bestå af støtte til at få sat ord på dine ønsker, behov og forventninger i forbindelse med et praktikforløb hos en virksomhed, men kan også bestå af støtte i forbindelse med opfølgningsmøder med din sagsbehandler, jobkonsulent og/eller arbejdsplads. I dit møde med det kommunale system er din mentor parat til at ledsage dig. Oplever du udfordringer i forhold til dit forsørgelsesgrundlag kan en mentor fra Mentor2u også hjælpe med at rette henvendelse til myndighederne, så du kan få klarhed over din økonomiske situation og de begrundelser den hviler på. Mentorstøtten kan også bestå af at hjælpe dig med at skrive en aktuel jobansøgning eller en beskrivelse af din nuværende situation, som tager udgangspunkt i dine fysiske, sociale eller psykiske vanskeligheder, som kan nedsætte din livskvalitet og påvirke dine evner på arbejdsmarkedet.

Har jeg brug for en mentor?

Er du i tvivl om, om du har brug for en mentor? Så kan vi hjælpe dig med at afklare dette
Kontakt os, hvis du har brug for afklaring af,  hvilket mentorforløb der passer til dig eller dine pårørende.