Forandring
 
- Der kan mærkes og ses.

Mentor2u

Er en ny virksomhed med speciale i at løse mentor opgaver i eget hjem hos alle, men især hos personer med en psykiatrisk lidelse eller/og misbrugsproblemer. Derudover tilbydes også forskellige former for undervisning/kurser indenfor almen psykiatri og misbrugsproblematikker.
 
Jeg har ni års erfaring fra behandlingspsykiatrien i Skive hvor jeg har beskæftiget mig med diagnostisering, kognitiv terapi, parterapi, læring, undervisning og udvikling samt medicinsk behandling.
 
I mit arbejde som psykiatrisk sygeplejerske har jeg set et udækket behov for en særlig kvalificeret støtte, som favner bredt til personer med især psykiske problemer. 
Vi har kompetencerne til at arbejde tværfagligt, både pædagogisk, psykiatrisk og praktisk. Alle i teamet er praktiske anlagte og ikke kede af at smøge ærmerne op og tage fat..
 
Rikke Nielsen og mit team byder dig velkommen til et samarbejde med MENTOR2U.

Vi gør det anderledes

Dagligdagen og livet kan til tider være en udfordring for alle, men for psykisk sårbare personer er livet ofte en daglig kamp.
Hjemmet hos disse borgere er ofte meget kaos præget, hvilket bidrager til fastholdelse i en uoverskuelig situation.
 
Vi arbejder målrettet med strukturering, oprydning og rengørring i fællesskab med borgeren. Udførelse af praktiske opgaver i fællesskab skaber en god relation imellem mentoren og borgeren.
 
Ved at at gå fra kaos til mere orden skabes der overskud for borgeren og grundlaget er skabt for videre udvikling. 
Vi lægger stor vægt på at borgeren opnår indsigt i egne vanskeligheder samt evt. diagnoser og den medicinske behandling. 
 
MENTOR2U motto er: "Forandring - der kan mærkes og ses"

Hvad er det vi kan?

MENTOR2U mestrer at skabe stærke relationer, hvilket danner grundlaget for vores arbejde.
Den tætte relation imellem borgeren og mentoren skaber tryghed og er fundamentet for et konstruktivt og målrettet samarbejde.
 
MENTOR2U arbejder målrettet på at motivere borgeren til bedre mestring af livet og fremdrift i egen udvikling. Motivationen er en af hjørnestenene i et vellykket forløb. 
 
MENTOR2U arbejder tæt sammen med sagsbehandleren for den enkelte borger og rapporterer løbende tilbage vedr. væsentlige forhold og ændringer. 
Alle mentorforløb følges op med skriftlig afrapportering til sagsbehandleren via statusrapporter.
 
MENTOR2U er en professionel og kompetent samarbejdspartner.
Rikke Nielsen | Jyllandsgade 29, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 60804311