Værdier og visioner

MENTOR2U er en privat virksomhed, der gennem modne, erfarne og selvstændige mentorer hjælper mennesker med at finde veje til en anderledes og bedret livssituation.

Mentorkorpset er bredt sammensat af fagpersoner indenfor det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt. Vi får løbende supervision fra psykologer og har et bredt og indgående kendskab til diagnosticering og behandling i Regionspsykiatrien og misbrugsbehandling. Vi har ligeledes et godt og tæt samarbejde med de praktiserende læger, og de kommunale sagsbehandlere. Vi tilbyder vores støtte til såvel private personer og til offentlige myndigheder.

Det er en grundsten i MENTOR2U at vi ikke nøjes med at italesætte hvad for den enkelte borger kunne være en god idé. Vi kaster os gerne ind i det praktiske, og skaber der igennem en brugbar relation, der giver os viden om den enkelte borgers funktionsniveau, og ser vores fornemmeste opgave i at få italesat og beskrevet hvori udfordringerne ligger og hvordan de eventuelt kan tænkes at løses. Den første tid anvendes på en egentlig afklaring, og hertil trækkes der bredt på teamets tværfaglige kompetencer. Vort team er bredt sammensat af sundhedsfagligt og pædagogisk personale, og den enkelte borger kobles altid sammen med en primær mentor. Vi fordrer udvikling/bevægelse, og såfremt dette ikke i et fællesskab kan lykkedes, så vil vi herfra afslutte vor støtte, for hos os, skal det vi tilbyder tages imod og give mening for alle implicerede parter.

TIL PRIVATE

Vi hjælper gerne privatpersoner med at få en bredere afklaring af egne ressourcer og udfordringer. Vi har de faglige kompetencer, samt et bredt kendskab til udredning og behandlingssystemerne – specielt indenfor psykiatri og misbrug.

LÆS MERE

OFFENTLIGE SAGSBEHANDLERE

Vi hjælper gerne med en bredere afklaring af den enkelte borgers ressourcer og udfordringer. Vi har de faglige kompetencer til at afklare en lang række problematikker, samt et bredt kendskab til udredning og behandlingssystemerne – specielt indenfor psykiatri og misbrug.

LÆS MERE